Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Quản lý dược - Mỹ phẩm

Quyết định về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm, mỹ phẩm

Số 621/QĐ-SYT ngày 15/6/2018

Xem tiếp

Quyết định về việc th hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm, mỹ phẩm

Số 620/QĐ-SYT ngày 15/6/2018

Xem tiếp

Số 2205/TB-SYT ngày 30/5/2018

Thông báo về việc đăng ký danh sách người đã có chứng chỉ hành nghề dược làm việc tại cơ sở kinh doaah dược, bộ phận dược của các cơ sở khám chữa bệnh

Xem tiếp

Số 2206/TB-SYT ngày 30/5/2018

Thông báo về việc thu hồi Chứng chỉ Dược theo khoản 8 Điều 28 của Luật Dược khi người hành nghề nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Xem tiếp

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh dược

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh dược

Xem tiếp

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Xem tiếp

Danh sách đăng ký thực hành chuyên môn Dược

Danh sách đăng ký thực hành chuyên môn Dược Quý I năm 2018

Xem tiếp

437/QĐ-SYT ngày 20/4/2018

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Xem tiếp

Số 436/QĐ-SYT ngày 20/4/2018

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Xem tiếp

Danh sách cấp, cấp lại, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Danh sách cấp, cấp lại, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (đợt 14 - đợt 18)

Xem tiếp
1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn