Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Quản lý dược - Mỹ phẩm

Danh sách cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược

Danh sách cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược đợt 56

Xem tiếp

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Số 2078/QĐ-SYT ngày 27/11/2019

Xem tiếp

Danh sách cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược

Danh sách cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược đợt 54

Xem tiếp

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Số 1973/QĐ-SYT ngày 29/10/2019

Xem tiếp

Danh sách cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược

Danh sách cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược (đợt 53)

Xem tiếp

Danh sách cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược

Danh sách cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược (đợt 51)

Xem tiếp

Quyết định về việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 87

Số 1877/QĐ-SYT ngày 30/9/2019

Xem tiếp

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Số 1876/QĐ-SYT ngày 30/9/2019

Xem tiếp

Về việc công bố danh sách cơ sở th6ong báo đáp ứng GSP (đợt 12)

Số 4593/SYT-NV ngày 26/9/2019

Xem tiếp

Danh sách cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược

Danh sách cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược (đợt 51)

Xem tiếp
1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn