Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Quản lý dược - Mỹ phẩm

Danh sách đăng ký thực hành chuyên môn Dược

Danh sách đăng ký thực hành chuyên môn Dược Quý I năm 2018

Xem tiếp

437/QĐ-SYT ngày 20/4/2018

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Xem tiếp

Số 436/QĐ-SYT ngày 20/4/2018

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Xem tiếp

Danh sách cấp, cấp lại, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Danh sách cấp, cấp lại, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (đợt 14 - đợt 18)

Xem tiếp

Danh sách cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược

Danh sách cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược (đợt 12 - đợt 18)

Xem tiếp

Danh sách cấp GPP

Danh sách cấp GPP từ ngày 01/6/2017 đến ngày 31/12/2017

Xem tiếp

Danh sách đăng ký thực hành chuyên môn Dược

Danh sách đăng ký thực hành chuyên môn Dược tại các cơ sở nhà nước

Xem tiếp

Danh sách đăng ký thực hành chuyên môn Dược

Danh sách đăng ký thực hành chuyên môn Dược tại các cơ sở tư nhân

Xem tiếp

Danh sách công ty Dược đạt nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối thuốc" - GPP

Danh sách công ty Dược đạt nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối thuốc" - GPP (14/11/2017)

Xem tiếp

Danh sách công ty mỹ phẩm được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tại Đồng Nai

Danh sách công ty mỹ phẩm được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tại Đồng Nai (ngày 147/11/2017)

Xem tiếp
1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn