Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Quản lý dược - Mỹ phẩm

Danh sách đăng ký thực hành chuyên môn Dược

Danh sách đăng ký thực hành chuyên môn Dược tại các cơ sở nhà nước

Xem tiếp

Danh sách đăng ký thực hành chuyên môn Dược

Danh sách đăng ký thực hành chuyên môn Dược tại các cơ sở tư nhân

Xem tiếp

Danh sách công ty Dược đạt nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối thuốc" - GPP

Danh sách công ty Dược đạt nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối thuốc" - GPP (14/11/2017)

Xem tiếp

Danh sách công ty mỹ phẩm được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tại Đồng Nai

Danh sách công ty mỹ phẩm được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tại Đồng Nai (ngày 147/11/2017)

Xem tiếp

Giấy xác nhận Nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

Giấy xác nhận Nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc, ngày ký 12/10/2017

Xem tiếp

Danh sách đăng ký thực hành chuyên môn Dược

Danh sách 2

Xem tiếp

Danh sách đăng ký thực hành chuyên môn Dược

Danh sách 1

Xem tiếp

Số 4149/BC-SYT ngày 12/10/2017

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề dược và cơ sở được cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Xem tiếp

CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn