Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Quản lý dược - Mỹ phẩm

Công bố danh sách cơ sở thông báo đáp ứng GSP (đợt 9)

Số 3739/SYT-NV ngày 15/8/2019

Xem tiếp

Quyết định về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Số 1139/QĐ-SYT ngày 13/8/2019

Xem tiếp

Công bố danh sách cơ sở thông báo đáp ứng GSP (đợt 8)

Số 3617/SYT-NV ngày 07/8/2019

Xem tiếp

Danh sách cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược

Danh sách cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược (đợt 47)

Xem tiếp

Danh sách cấp GPP đợt 01 tháng 8/2019

Số 3553/SYT-NV ngày 05/8/2019

Xem tiếp

Danh sách cơ sở được cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Danh sách cơ sở được cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (đợt 77)

Xem tiếp

Danh sách cơ sở thông báo đáp ứng GSP (đợt 7)

Số 3482/SYT-NV ngày 31/7/2019

Xem tiếp

Danh sách cấp GPP đợt 3 tháng 7/2019

Số 3207/SYT-NV ngày 15/7/2019

Xem tiếp

Công bố danh sách cơ sở thông báo đáp ứng GSP (dợt 6)

Số 3386/SYT-NVD ngày 25/7/2019

Xem tiếp

Công bố danh sách cơ sở thông báo đáp ứng GSP (đợt 5)

Số 3277/SYT-NV ngày 18/7/2019

Xem tiếp
1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn