Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Quản lý dược - Mỹ phẩm

Danh sách cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược

Danh sách cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược đợt 27

Xem tiếp

Danh sách cơ sở được cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Danh sách cơ sở được cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (đợt 33 đến đợt 34)

Xem tiếp

Danh sách cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược

Danh sách cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược (Đợt 26)

Xem tiếp

Danh sách cơ sở được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Danh sách cơ sở được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 29 đến đợt 32

Xem tiếp

Danh sách cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược

Danh sách cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược đợt 24 - đợt 25

Xem tiếp

Về việc tổ chức hội thảo giới thiệu thuốc

Số 3367/SYT-NVD ngày 06/8/2018

Xem tiếp

Danh sách đăng ký thực hành chuyên môn Dược Quý I+II năm 2018

Danh sách đăng ký thực hành chuyên môn Dược Quý I+II năm 2018

Xem tiếp

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Xem tiếp

V/v kinh doanh và bổ sung phạm vi kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệc

Số 3161/SYT-NVD

Xem tiếp

Danh sách cơ sở được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Danh sách cơ sở được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược ( đợt 20 đến đợt 28)

Xem tiếp
1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn