• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 64 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/02/1955 - 27/02/2019) - CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN KỶ HỢI 2019 - DỊCH SỞI, TAY CHÂN MIỆNG, SỐT XUẤT HUYẾT ĐANG ĐE DỌA CHÚNG TA, NÊN: CHO TRẺ TỪ 9 - 60 THÁNG TUỔI TIÊM VẮC XIN, THƯỜNG XUYÊN RỬA TAY CHO TRẺ BẰNG XÀ PHÒNG; DIỆT LĂNG QUĂNG, KHÔNG ĐỂ MUỖI ĐỐT ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH”

Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Ngày 28/3/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1103/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi của ngành y tế tỉnh Đồng Nai.

     Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định công bố 4 thủ tục hành chính mới theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, bao gồm: Thủ tục tự công bố sản phẩm; Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; Thủ tục cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm sản xuất trong nước; Thủ tục cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm nhập khẩu.

    Ngoài ra, Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 06 thủ tục (từ thủ tục số 04 đến thủ tục số 07, thủ tục số 17, thủ tục số 18); bãi bỏ 12 thủ tục (từ thủ tục số 01 đến thủ tục số 03 và từ thủ tục số 08 đến thủ tục số 16) của Mục VIII, ban hành tại Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố Bộ thủ tục hành chính Ngành y tế; các nội dung khác của Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2017, Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Văn phòng Sở


CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn