• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 64 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/02/1955 - 27/02/2019) - CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN KỶ HỢI 2019 - DỊCH SỞI, TAY CHÂN MIỆNG, SỐT XUẤT HUYẾT ĐANG ĐE DỌA CHÚNG TA, NÊN: CHO TRẺ TỪ 9 - 60 THÁNG TUỔI TIÊM VẮC XIN, THƯỜNG XUYÊN RỬA TAY CHO TRẺ BẰNG XÀ PHÒNG; DIỆT LĂNG QUĂNG, KHÔNG ĐỂ MUỖI ĐỐT ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH”

Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài Dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai

Ngày 21/6/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài Dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai.

     Ngày 21/6/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài Dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai.

     Quyết định quy định trách nhiệm phối hợp giữa Tổng đài Dịch vụ công 1022 với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh trong việc tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến việc thực hiện cơ chế, chính sách, quy định hành chính, thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và các vấn đề kinh tế, xã hội, đời sống,…thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

     Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2018; thay thế Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh quy định việc phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​Vi Thị Nh âmCỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn