Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Công văn đính kèm Công văn số 2446/SYT-NVY ngày 15/6/2016

Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn