Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Sở Y tế còn 4 phòng chuyên môn

Thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước ngành Y tế tỉnh Đồng Nai theo tinh thần Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 10-6, Sở Y tế đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Đề án, theo đó hợp nhất các phòng: Văn phòng với Phòng Tổ chức cán bộ thành Văn phòng Sở; phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Quản lý hành nghề thành phòng Nghiệp vụ. Như vậy, Sở Y tế còn 4 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng, phòng Nghiệp vụ, phòng Kế hoạch Tài chính và Thanh tra.

BGDSYT.jpg
 Ban Giám đốc Sở Y tế chức mừng Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Nghiệp vụ.

     Trong quý 2/2019, Sở Y tế sẽ tiếp tục hợp nhất 2 phòng của Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình thành một phòng và 2 phòng của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành một phòng.BS Vu.jpg 
 
TS-BS.Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

     Phát biểu tại hội nghị, TS-BS.Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế sẽ giảm được các khâu trung gian, giảm đầu mối, giảm biên chế, giảm chức danh trưởng, phó phòng chuyên môn Sở, đơn vị trực thuộc và tạo động lực đổi mới, phát huy tối đa năng lực của từng cán bộ công chức, chủ động tham mưu kịp thời để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

T.BCỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn