Liên kết website

Các đơn vị trực thuộc

Lượt truy cập

Thông báo các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​     Sở Y tế thông báo đến các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở kinh doanh dược; người dân và doanh nghiệp các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế như sau:

STT

LĨNH VỰC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

2

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

3

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

4

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

5

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

6

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

7

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

8

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

9

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

10

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

11

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

12

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế

13

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc mất)

14

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề dược

15

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

16

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cấp lần đầu và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gôm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu thuốc cổ truyền)

17

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu

18

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu

19

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

20

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu

21

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu

22

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu

23

Lĩnh vực Dược phẩm

 

Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu vật tư y tế tiêu hao và hóa chất

 

24

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu)

25

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

26

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cho phép bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

27

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cho phép bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

28

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

29

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

30

Lĩnh vực Dược phẩm

Thủ tục duyệt dự trù và phân phối thuốc methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

31

Lĩnh vực Mỹ phẩm

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

32

Lĩnh vực Mỹ phẩm

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

33

Lĩnh vực Mỹ phẩm

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

34

Lĩnh vực Mỹ phẩm

Thủ tục cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

35

Lĩnh vực Đào tạo

Thủ tục công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố

     Trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, doanh nghiệp và người dân liên hệ Tổng đài 1022 (0251.1022) để được hướng dẫn, hỗ trợ./.CỔNG THÔNG TIN Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai​

Số điện thoại: 02513.942641 - Fax: 02513.847269
Email: syt@dongnai.gov.vn